fbpx

Rikujtesë për aplikim për t’u pajisur me Çertifikatë Elektronike për Fiskalizimin

Ftojmë të gjith ë tatimpaguesit, q ë do të jenë përdorues të Sistemit t ë Ri të Fiskalizimit, që në zbatim të detyrimit ligjor, që rrjedh nga Ligji 87/2019 “Për Faturën dhe Sistemi i Monitorimit të Qarkullimit” , i ndryshuar, të aplikojnë për t’u pajisur me Çertifikatën Elektronike, brenda afateve kohore.
Apliko tani në e-Albania!