fbpx

Njoftim mbi proçesin e Fiskalizimit

Prej datës 1 Korrik 2021, do të nisi zbatimi i Ligjit për Fiskalizimin për tranzaksionet ‘pa para në dorë’ midis tatimpaguesve, vetëm me faturë elektronike.

Tranzaksionet ‘me para në dorë’ (arkëtimet cash t ë faturave) do t ë vazhdojnë të kryhen me Kasën Fiskale deri në datën 31/08/2021.

Mos e lini për momentin e fundit!
Vizitoni IVA Elektronik për zgjidhjen më të mir ë për biznesin tuaj.
Fiskalizohu me IVA Elektronik – Kasë Fiskale ose Program Fiskal!