RESTOBAR+

Ofrohet në dy versione: Starter & Advanced:

 • Manaxhimi i Artikujve
 • Manaxhimi i Klientëve
 • Manaxhimi i Shitjeve
 • Manaxhimi i Magazinave
 • Manaxhimi i Furnitorëve
 • Invetarizimi i Furnitorëve

 • Manaxhimi i Arkave
 • Manaxhimi i Shpenzimeve
 • Manaxhimi i Përdoruesve
 • Raporte të Ndryshme
 • Nr. i Pikave të Shitjes

Programe Te Tjera

Farma+

Farma+

Store+

Store+

Park+

Park+

Bookstore+

Bookstore+

Dëshironi të na kontaktoni?