fbpx

RESTOBAR+

Program Fiskal dizenjuar për të përmbushur nevojat e punës së përditshme të Bar / Kafe / Restorant / Pizeri. Programi ju lejon të printoni ‘me’ ose ‘pa’ internet faturat fiskale si dhe të përdorni Printer termik 80mm,58mm ose Printer A4. Nëpërmjet programit mund të faturoni në cash si dhe me bankë. Ju lejon të menaxhoni disa njësi biznesi njëkohësisht (disa pika shitje me të njëjtin NIPT). Programi ri-aprovon automatikisht faturat e pa-fiskalizuara, pa ndërhyrje nga ana e përdoruesit, duke e bërë fiskalizimin shumë të thjeshtë dhe pa gabime.

Ofrohet në dy versione: Starter & Advanced:
Manaxhimi i Artikujve
Manaxhimi i Klientëve
Manaxhimi i Shitjeve
Manaxhimi i Magazinave
Manaxhimi i Furnitorëve
Invetarizimi i Furnitorëve
Manaxhimi i Arkave
Manaxhimi i Shpenzimeve
Manaxhimi i Përdoruesve
Raporte të Ndryshme
Nr. i Pikave të Shitjes
Suport

Programe Te Tjera

Dëshironi të na kontaktoni?